Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 25, khóa XXIII
Sáng ngày 04/7/2023, Đảng bộ thành phố Lào Cai đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 25, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. 

Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị BCH Đảng bộ thành phố

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ: Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kinh tế thành phố có bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 91 triệu đồng/người/năm (tăng 5 triệu đồng so với năm 2020); thành phố Lào Cai đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019; 7/7 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển, từ mô hình tham quan trải nghiệm sản xuất nông nghiệp tại các xã, phường ven đô đến triển khai đầu tư nhiều dự án phát triển đô thị, tổ hợp khách sạn - thương mại - dịch vụ vui chơi - giải trí được triển khai, đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch của Nhân dân.

Công tác quản lý trật tự đô thị đạt được nhiều kết quả tích cực, đến nay, thành phố đã hoàn thiện quy hoạch không gian phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo 3 khu vực: Khu vực phía Bắc: Khu kinh tế đột phá về du lịch, dịch vụ và thương mại; Khu vực phía Nam: Khu trung tâm hành chính - kinh tế; Khu vực ven đô, ngoại thị: Khu phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với dịch vụ du lịch. Công tác chỉnh trang, quản lý trật tự mỹ quan đô thị được tăng cường, đến nay, đã hoàn thành 47/107 tuyến phố văn minh, 9/4 tuyến phố kiểu mẫu, vượt 115% mục tiêu nghị quyết.

Lĩnh vực Giáo dục phát triển mạnh mẽ, toàn diện, quy mô mạng lưới trường lớp phát triển, mở rộng, hiện có 73 trường với trên 35.000 học sinh; duy trì bền vững 17/17 xã, phường đạt chuẩn các tiêu chí phổ cập giáo dục; 58/58 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó, có 24 trường đạt chuẩn mức độ 2. Văn hóa, thông tin tiếp tục được quan tâm phát triển tương xứng với kinh tế, quy hoạch xong hệ thống nhà văn hóa trên địa bàn thành phố, hoàn thành xây dựng mới 15 nhà văn hóa với tổng trị giá trên 130 tỷ đồng; thành lập mới và duy trì 500 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm vui chơi cộng đồng; củng cố và duy trì 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 1,36% (năm 2021), đến nay xuống còn 0,78%.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

Công tác Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Duy trì tốt công tác đối ngoại với huyện Hà Khẩu, thành phố Mông Tự, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Công tác chính trị tư tưởng được thường xuyên quan tâm, có nhiều đổi mới; sau 2,5 năm, đã tổ chức trên 20 hội nghị, ban hành 15 nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó có 05 nghị quyết chuyên đề về huy động nguồn lực, chuyển đổi số, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Công tác xây dựng đảng về tổ chức, bộ máy, kết nạp đảng viên đạt nhiều kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp được 355/500 đảng viên, đạt 71% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên rõ rệt; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong đảng, từ đầu nhiệm kỳ, đã kỷ luật đối với 50 đảng viên, trong đó, khai trừ 05, cảnh cáo 15, khiển trách 30.

 Công tác vận động quần chúng Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng gần dân, sát cơ sở; duy trì và xây dựng mới 253 mô hình “Dân vận khéo”; tổ chức 235 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của địa phương; triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, hội viên; làm tốt công tác an sinh xã hội.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực; hạ tầng số được tăng cường đầu tư, nhiều nền tảng số được ứng dụng hiệu quả như: dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, hệ thống thông tin phản ánh hiện trường, cổng du lịch thông minh, sổ sức khỏe điện tử, bảo hiểm xã hội VssID, định danh điện tử VneID, việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

anh tin bai

Thường trực Thành ủy chủ trì thảo luận tại hội nghị

Sau 1/2 nhiệm kỳ triển khai thực hiện 06 đề án, 04 nghị quyết, cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp đều đạt tiến độ đề ra, trong đó: tổng số 26 mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội, đã có 07 mục tiêu đạt và vượt, nổi bật là thu ngân sách Nhà nước đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội từ năm 2022 với 5.840/4.500 tỷ (vượt trên 1.300 tỷ); 14 mục tiêu đạt từ 70% trở lên. Trong tổng số 134 chỉ tiêu thực hiện 06 đề án, 04 nghị quyết, có 67 chỉ tiêu đạt; 21 chỉ tiêu đạt trên 70%, còn 22 chỉ tiêu đạt dưới 50%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy viên, người đứng đầu còn biểu hiện lúng túng, năng lực lãnh đạo chưa cao, còn để nhiều cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ; một số ít cán bộ chủ chốt chưa thực sự tiên phong gương mẫu trong công việc, chưa bám sát cơ sở, năng lực cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn còn hạn chế. Một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên khoáng sản, quy hoạch, đô thị, dịch vụ ở một số xã, phường chưa được thực hiện tốt; tiến độ giải quyết một số nhiệm vụ liên quan đến đơn thư của người dân, ý kiến kiến nghị của cử tri ở một số nơi còn chậm, nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 Công tác tham mưu, đề xuất trong thực thi công vụ; việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của cấp trên ở một số cơ quan, đơn vị, xã, phường vẫn còn mặt hạn chế; xử lý một số vụ việc phát sinh có lúc chưa kịp thời, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian tập trung phân tích nguyên nhân đạt thấp và đề xuất giải pháp thực hiện đối với những chỉ tiêu đạt thấp trong nửa nhiệm kỳ qua, đặc biệt đối với các thôn vùng cao đặc biệt khó khăn… 11 ý kiến phát biểu tại hội nghị tập trung quanh các vấn đề khó khăn về trật tự đô thị; quản lý đất đai; việc thực hiện các dự án; công tác chuyển đổi số…. Với các xã nông thôn mới, khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao là vấn đề mà các xã quan tâm chú trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đỗ Trường Sơn thống nhất những nội dung các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Đồng chí đề nghị các cơ quan ban ngành, xã phường triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, giai đoạn 2020 - 2025, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ hiện còn đạt thấp, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức mục tiêu NQĐH đã đề ra. Để hoàn thành các tiêu chí, mục tiêu Nghị quyết đại hội cao hơn nữa, đồng chí đề nghị:

Về lĩnh vực kinh tế, xây dựng nông thôn mới: Quan tâm các mục tiêu đang ở mức thấp; đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện mục tiêu về tăng trưởng và tính bền vững của nền kinh tế; hiện, tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn mới đạt 12,8/15,8% (phấn đấu, mỗi năm tăng 1%); Tăng cường mời gọi đầu tư xây mới, nâng cấp sửa chữa các chợ, trung tâm thương mại tiêu chuẩn, khách sạn, resort, trung tâm tổ chức sự kiện, khu vui chơi giải trí, văn hóa thể thao, sân golf, các cơ sở dịch vụ cao cấp, hiện đại. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả phương án phát triển kinh tế, xã hội 6 thôn đặc biệt khó khăn tại xã Tả Phời, Hợp Thành, Thống Nhất để trước năm 2025, đưa các thôn này ra khỏi diện thôn đặc biệt khó khăn; trước mắt, tập trung triển khai sớm 03 điểm sắp xếp dân cư tập trung tại 03 thôn: Láo Lý, Nậm Rịa, Khe Luộc.

Về lĩnh vực đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trườngĐẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ đột phá của NQĐH về lĩnh vực đô thị là Xây dựng đô thị văn minh, thân thiện; tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả xây dựng phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị” tiến tới xây dựng thành phố sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung thành phố Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch 06 phân khu và quy hoạch chung 02 xã (Tả Phời, Hợp Thành). Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Giải quyết tồn tại, tháo gỡ vướng mắc tại một số dự án, lõi đất. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm về đất đai, cương quyết không để phát sinh thêm các vụ việc vi phạm liên quan đến quản lý đất đai.

anh tin bai

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đỗ Trường Sơn kết luận hội nghị

Về lĩnh vực văn hóa - xã hộiĐẩy mạnh công tác thông tin tuyên tryền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng hình ảnh trực quan, pa nô, áp phích, tuyên truyền lưu động… các hoạt động hướng tới chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới nhà văn hóa, trường lớp học theo lộ trình, kế hoạch. Triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, duy trì phổ cập các cấp học và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi bảo đảm chất lượng, hiệu quả.  Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, gắn với xây dựng con người thành phố Lào Cai (văn minh, lịch sự, thân thiện) đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch (trọng tâm là du lịch tâm linh). Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách người có công, an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm; giảm nghèo; quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, mở rộng liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đi số; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và Nhân dân; quan tâm đầu tư trang thiết bị, thực hiện chuyển đổi số, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao, tập trung vào 03 trụ cột “kinh tế số, xã hội số, chính quyền số”, xây dựng công dân thành phố trở thành “công dân số”, thành phố trở thành “đô thị thông minh”...

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại: Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, sử dụng ngân sách, công tác tổ chức cán bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát, quyết định thi hành kỷ luật. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, thực hiện nghiêm quy định về tiếp dân của người đứng đầu để nắm bắt và giải quyết dứt điểm vướng mắc, bức xúc ngay từ cơ sở; thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “tuyên vận” ở cơ sở; tuyên truyền vận động Nhân dân, đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tham gia tích cực các hoạt động của địa phương. Nắm chắc tình hình tư tưởng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, vận động đoàn viên, hội viên tích cực sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, giảm nghèo, xoá nhà tạm, đấu tranh phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội; chú trọng xây dựng hiệu quả và nhân rộng các mô hình điểm, các điển hình tiên tiến đảm bảo thực chất.

Dịp này, đã có 1 tập thể, 16 cá nhân được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy Lào Cai cho tổ chức đảng, đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2018 – 2023.

anh tin bai

Tặng Bằng khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục

anh tin bai

Các đồng chí trong BCH Đảng bộ thành phố chia tay đồng chí Nguyễn Trường Giang - nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố

Hội nghị cũng đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Trường Giang, Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố về nhận nhiệm vụ mới tại Sở Công thương tỉnh Lào Cai.

Khánh Nga
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1