Xã Đồng Tuyển: Tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội xã Đồng Tuyển tiếp tục tăng trưởng ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0.13 %, 100 % hộ dân được sử dụng điện; 98 % hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,5 triệu đồng năm 2022, tăng 11 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

anh tin bai

Bộ mặt nông thôn đổi mới

Xã Đồng Tuyển nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Lào Cai. Nền kinh tế thu nhập chủ yếu của nhân dân là kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ và sản xuất nông - lâm nghiệp. Tiềm năng về các loại hình sinh thái từng bước được phát huy, khai thác và mang lại hiệu quả bước đầu. Những điều kiện thuận lợi nêu trên, kết hợp với nguồn lao động dồi dào, trình độ, khoa học kỹ thuật ngày càng được nâng cao sẽ là những thế mạnh thúc đẩy kinh tế Đồng Tuyển phát triển toàn diện theo cơ cấu nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Trong những năm qua, xã Đồng Tuyển đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước: Tích cực tháo gỡ, giải quyết cơ bản các khó khăn, kiến nghị của người dân trên từng lĩnh vực; chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện, bám sát các nhiệm vụ đã được tỉnh, thành phố giao, tạo điều kiện thuận lợi thực sự cho người dân và doanh nghiệp phát triển, từ đó được cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân hưởng ứng tích cực. Công tác cải cách hành chính đã mang lại hiệu quả chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương, đặc biệt về lề lối, tác phong, thái độ phục vụ. Công tác phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư luôn được quan tâm, chú trọng. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã luôn được quan tâm, tạo hiệu ứng lan tỏa và nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Xác định phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phải đi trước một bước để hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, trong những năm qua, Công tác GPMB phục vụ các dự án đầu tư được thực hiện tích cực; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Đến nay, tỷ lệ đường trục thôn, ngõ xóm cứng hóa đạt 100 %;... Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã được cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt. Chính quyền từ xã đến cơ sở đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

6 tháng đầu năm 2023, kinh tế của xã tiếp tục phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, Thu NSNN trên địa bàn ước đạt 66% kế hoạch thành phố; Thu NS xã ước đạt bằng 112% thành phố giao; Thương mại, dịch vụ tăng trưởng ổn định, tổng thu 6 tháng đầu năm doanh thu ước đạt 51% theo kế hoạch xã giao; đạt 54% kế hoạch thành phố giao, so với cùng kỳ năm 2022 đạt 117,4%; Giá trị TTCN tăng trưởng ổn định, tổng thu 06 tháng đầu năm đạt 52% kế hoạch xã giao; đạt 55% kế hoạch thành phố giao so với cùng kỳ năm 2022 đạt 122%.

anh tin bai

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Củm Hạ 2

Năm 2023, xã Đồng Tuyển đặt mục tiêu tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.   

Trong những năm tới, để thực hiện tốt hơn nữa Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đồng Tuyển sẽ phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2020-2025, đề ra mục tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế, đặc biệt là xây dựng NTM ở các thôn khó khăn. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp; sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân; sự tham gia đóng góp của người dân. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và người dân trên địa bàn nông thôn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.

Để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đồng Tuyển sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa; phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 65 năm đổi mới, phấn đấu thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã Đồng Tuyển lần thứ XX đề ra.

Mai Linh
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1