Hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Sáng ngày 13/7, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo CĐS thành phố chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Tăng Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin  Truyền thông tỉnh Lào Cai; Đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Từ đầu năm đến nay, công tác Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố được quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện, tổ chức nhiều đợt cao điểm, nhiều chiến dịch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân”; tích cực hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương tại các chợ tạo mã QR, thúc đẩy thanh toán không sử dụng tiền mặt. Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến tích cực Thành phố là một trong ba đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành việc cấp căn cước công dân vào ngày 11/6/2023.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, giải quyết đối với 100% các cơ quan, đơn vị; đạt tỷ lệ 95,5% văn bản “không mật” của thành phố được tạo hồ sơ công việc và phát hành trên môi trường mạng; triển khai thử nghiệm “Hệ thống phản ánh hiện trường” từng bước mang lại hiệu quả (đã tiếp nhận 170 ý kiến phản ánh; đã xử lý, giải quyết 167/170 ý kiến phản ánh, có 30 phản ánh có đánh giá của người dân, tỷ lệ người dân hài lòng đạt 67%; triển khai hiệu quả ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình của thành phố trên cổng dịch vụ công đạt 93,1%, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 67,27 %.

Kinh tế số phát triển nhanh với 80% các giao dịch của các hộ kinh doanh được thực hiện trực tuyến (phí, thuế, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, vé điện tử…), khoảng 60% các giao dịch thanh toán giữa khách hàng và các hộ kinh doanh được thanh toán theo hình thức không sử dụng tiền mặt; 80% hộ dân, hợp tác xã nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử shopee, lazada, tiki… hoặc quảng bá sản phẩm qua hệ thống marketing online như zalo, facebook, youtube…

Với các kết quả quan trọng đã đạt được, công tác Chuyển đổi số của thành phố đang từng bước góp phần nâng cao năng lực điều hành, triển khai công việc, đơn giản hóa thực hiện các thủ tục hành chính, tiết kiệm nhân lực, kịp thời phục vụ Nhân dân.

anh tin bai
anh tin bai

Tại hội nghị các đại biểu đã tích cực thảo luận và tham gia nhiều ý kiến đối với dự thảo báo cáo trình tại hội nghị. Cơ bản, các ý kiến tập trung phân tích, bổ sung làm rõ việc thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị.

anh tin bai
anh tin bai

Đồng chí Đỗ Trường Sơn,  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo CĐS kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Đỗ Trường Sơn,  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo CĐS thành phố chỉ rõ những ưu điểmtồn tại trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Để triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch Chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI thành phố năm 2023, với yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, để theo kịp xu hướng phát triển chung của thành phố, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo CĐS thành phố đề nghị các đồng chí thành viên BCĐ, các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, phường cần tích cực thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra để hoàn thành toàn bộ các mục tiêu năm 2023, trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo tốt 8 nhiệm vụ chủ yếu:

Thứ nhất: Rà soát toàn bộ các chỉ số Chuyển đổi số theo quy chế, thông báo phân công nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực; tiếp tục triển khai thực hiện 56 nhiệm vụ đã đề ra năm 2023 để nâng cao chỉ số DTI của thành phố, trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể:

- Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố khẩn trương tham mưu xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá, xếp hạng chỉ số DTI đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

- Phòng Quản lý đô thị thành phố tập trung tham mưu xây dựng Bộ Tiêu chí đô thị thông minh trên địa bàn thành phố để có định hướng cụ thể triển khai xây dựng, phát triển thành phố trở thành “Đô thị thông minh”.

- Văn phòng HĐND & UBND thành phố tập trung xây dựng, khai thác có hiệu quả Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh IOC thành phố.

- Tập trung xây dựng giải pháp đồng bộ, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với 03 phường Bắc Cường, Cốc Lếu, Kim Tân triển khai thực hiện điểm về Chuyển đổi số; nghiên cứu triển khai thực hiện điểm về Chuyển đổi số tại 01 xã nông thôn mới (xã Cốc San).

Thứ hai: Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương từ thành phố đến cơ sở cần tích cực, chủ động hơn nữa, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, tạo ra phong trào, xu thế Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; xác định Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong thời gian tới; gắn kết quả Chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách, địa bàn quản lý là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân hằng năm.

Thứ ba: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính cấp thiết, tầm quan trọng của Chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, trong đó, tập trung triển khai thực hiện các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; khai thác, sử dụng thành thạo Cổng dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn); sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, các hộ kinh doanh trên địa bàn và các dịch vụ trực tuyến; cài đặt, khai thác và sử dụng thành thạo ứng dụng “Hệ thống phản ánh hiện trường”…

Thứ tư: Tiếp tục rà soát, từng bước đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, đảng uỷ, UBND 17 xã, phường đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; duy trì thường xuyên việc hỗ trợ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng để tăng hiệu quả sử dụng của hạ tầng công nghệ thông tin; rà soát hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị đã và đang triển khai để đảm bảo về xây dựng phương án cấp độ an toàn thông tin.

Thứ năm: Quan tâm thu hút, phát triển nguồn nhân lực chuyên trách và kiêm nhiệm tham mưu thực hiện công tác Chuyển đổi số; tiếp tục rà soát, lựa chọn cán bộ, công chức có trình độ, kỹ năng, ham học hỏi để bố trí tham mưu thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số; tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuẩn hóa kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng số, kỹ năng an toàn thông tin bằng nhiều hình thức; triển khai rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nâng cao tinh thần tự giác học tập kỹ năng số cơ bản trên nền tảng học tập trực tuyến mở đại trà của Bộ Thông tin và Truyền thông tại: https://onetouch.mic.gov.vn/pho-cap-ky-nang-so; các Tổ Công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập nâng cao kỹ năng số cơ bản cho người dân.

Thứ sáu: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chuyển đổi số theo từng lĩnh vực trên địa bàn thành phố; kịp thời đôn đốc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thực hiện các nội dung đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Thứ bảy: Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định (cơ quan thường trực BCĐ theo dõi, đôn đốc, kịp thời tham mưu cho thường trực BCĐ nhắc nhở, phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc).

Thứ 8: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường khai thác, sử dụng 06 ứng dụng trên “Hệ thống ứng dụng tập trung” để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Thanh Mai
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1