Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương đảng khoá XIII
Sáng 4/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến được kết nối từ điểm cầu Trung ương tới 11.632 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập. Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

anh tin bai
anh tin bai

Tham dự tại điểm cầu thành phố Lào Cai có đồng chí Đỗ Trường Sơn, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; với 17 điểm cầu tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

anh tin bai

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được các báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt 4 chuyên đề: Chuyên đề 1 “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề 2 “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”. chuyên đề 3 “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. chuyên đề 4 “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.”.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1