HĐND xã Đồng Tuyển tổ chức thành công kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Ngày 28/12, HĐND xã Đồng Tuyển  đã tổ chức kỳ họp  thứ 10 HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, xác định nhiệm vụ năm 2024.

anh tin bai

Năm 2023, Thường trực HĐND xã Đồng Tuyển đã triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các hoạt động giám sát, tiếp xúc và phản ánh các ý kiến của cử tri, tích cực chuẩn bị và tham gia đóng góp các ý kiến để tổ chức thành công các kỳ họp trong năm. Các Nghị quyết của HĐND xã ban hành đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết HĐND xã, UBND xã Đồng Tuyển đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong phát triển kinh tế, xã vận động các hộ dân chuyển đổi cơ cấu giống và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh; đồng thời, tạo mọi điều kiện, khuyến khích Nhân dân, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại trên địa bàn phát triển. Thu NSNN trên địa bàn ước đạt bằng 173% kế hoạch thành phố; Thu NS xã ước đạt  bằng 100% kế hoạch (sau điều chỉnh giao chỉ tiêu).

Xây dựng kế hoạch duy trì 19/19 tiêu chí nông thôn mới năm 2023; Triển khai Kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao năm 2023, thường xuyên huy động nhân dân vệ sinh môi trường 05/05 thôn. Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. UBND xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách dành cho các đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số được đẩy mạnh tại địa phương.

anh tin bai

Trên cơ sở những kết quả đạt, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Đồng Tuyển đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cũng như các tờ trình của UBND xã theo đúng luật định. Theo đó, năm 2024, xã Đồng Tuyển  đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải phát thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; phát huy những thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, thường xuyên quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân./.

Mai Linh
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1