Cơ quan ban hành
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyền truyền Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021trên địa bàn Xã Đồng Tuyển
Số ký hiệu văn bản 30 /KH -UBND
Ngày ban hành 12/03/2021
Ngày hiệu lực 12/03/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyền truyền Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021trên địa bàn Xã Đồng Tuyển
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Hoàng Tân Cương
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_quoc_te_hanh_phuc_20220210312093539420_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT