Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
47/KH-UBND 26/02/2024 Tổ chức thực hiện những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến năm 2024 trên địa bàn xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 2
Tải về 0
46/KH-UBND 22/02/2024 Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Đồng Tuyển năm 2024.
Lượt xem: 3
Tải về 0
44/KH-UBND 22/02/2024 Tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn, quyết định năm 2024 trên địa bàn xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 1
Tải về 0
41/KH-UBND 16/02/2024 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 2
Tải về 0
29/BC-UBND 18/01/2024 báo cáo tình hình kinh tế xã hội tuần
Lượt xem: 41
Tải về 0
12/KH-UBND 16/01/2024 kế hoạch kiểm tra đạo đức công vụ 2024
Lượt xem: 32
Tải về 0
27/BC-UBND 16/01/2024 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 phương hướng tháng 2
Lượt xem: 46
Tải về 0
05/Kh-UBND 05/01/2024 Kế hoạch Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” năm 2024 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 27
Tải về 0
06/Kh-UBND 05/01/2024 Triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Đồng Tuyển năm 2024
Lượt xem: 29
Tải về 0
02/QĐ-UBND 03/01/2024 Quyết định phân bổ dự toán chi ngân sách
Lượt xem: 24
Tải về 0
1234
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 
Designed by VNPT