Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2024
Lượt xem: 26
Tải về 0
11/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị Quyết về phân bổ chỉ tiêu ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 25
Tải về 0
12/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt kỳ họp HĐND
Lượt xem: 24
Tải về 0
02/HĐND-BC 27/07/2023 báo cáo 6 tháng đầu năm HĐND
Lượt xem: 61
Tải về 0
03/HĐND 27/07/2023 báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia của các Tổ đại biểu HĐND xã vào các báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2023 HĐND
Lượt xem: 62
Tải về 0
02/TTr-HĐND 27/07/2023 Về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện quy định của pháp luật dân quân tự vệ năm 2024
Lượt xem: 61
Tải về 2
03/TTR-HĐN 27/07/2023 chương trình giám sát HĐND 2023
Lượt xem: 62
Tải về 2
139/BC-UBND 12/06/2023 Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế theo báo cáo giám sát của Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 67
Tải về 1
57/BC-UBND 20/03/2023 báo cáo thực hiện nghị quyết 14
Lượt xem: 64
Tải về 0
68/Ttr-UBND 12/12/2022 Tờ trình v/v đề nghị thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2023
Lượt xem: 62
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 
Designed by VNPT