Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/HĐND-BC 27/07/2023 báo cáo 6 tháng đầu năm HĐND
Lượt xem: 35
Tải về 0
03/HĐND 27/07/2023 báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia của các Tổ đại biểu HĐND xã vào các báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2023 HĐND
Lượt xem: 35
Tải về 0
02/TTr-HĐND 27/07/2023 Về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện quy định của pháp luật dân quân tự vệ năm 2024
Lượt xem: 35
Tải về 2
03/TTR-HĐN 27/07/2023 chương trình giám sát HĐND 2023
Lượt xem: 35
Tải về 2
139/BC-UBND 12/06/2023 Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế theo báo cáo giám sát của Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 41
Tải về 1
57/BC-UBND 20/03/2023 báo cáo thực hiện nghị quyết 14
Lượt xem: 39
Tải về 0
68/Ttr-UBND 12/12/2022 Tờ trình v/v đề nghị thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2023
Lượt xem: 38
Tải về 0
46/QĐ-UBND 10/03/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Đồng Tuyển khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 86
Tải về 1
29/KH-UBND 09/03/2021 KẾ HOẠCH Tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn xã Đồng Tuyển
Lượt xem: 87
Tải về 0
37/GM-HĐND 20/12/2018 Giấy mời dự kỳ họp thứ 7 HĐND phường Kim Tân khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 71
Tải về 0
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 
Designed by VNPT