lập mô hình “Cơ sở ứng dụng định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 93/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2023
Ngày hiệu lực 07/09/2023
Trích yếu nội dung lập mô hình “Cơ sở ứng dụng định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd_thanh_lap_mo_hinh_co_so-93-7t9.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT