giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân xã Đồng Tuyển khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Trích yếu nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân xã Đồng Tuyển khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq_ket_qua_ky_hop_thu_tam_06nq.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT