Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy định của pháp luật dân quân tự vệ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/08/2023
Ngày hiệu lực 08/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy định của pháp luật dân quân tự vệ năm 2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq_thanh_lap_doan_giam_sat_lua05nq.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT