Nghị Quyết giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân xã Đồng Tuyển khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Số ký hiệu văn bản 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/07/2023
Ngày hiệu lực 23/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị Quyết giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân xã Đồng Tuyển khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq_tiep_thu_y_kien_kien_nghi-04nq.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT