Nghị Quyết về việc ban hành chương trình giám sát HĐND
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/07/2023
Ngày hiệu lực 28/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị Quyết về việc ban hành chương trình giám sát HĐND
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nghi_quyet_chuong_trinh_giam-03nq.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT