Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách 2022
Số ký hiệu văn bản 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/07/2023
Ngày hiệu lực 28/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq_quyet_toan_ngan_sach_2023-02nq.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT