Nghị quyết HĐND xã về thông qua điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành 03/08/2023
Ngày hiệu lực 03/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết HĐND xã về thông qua điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq_dieu_chinh_du_toan_thu_chi_-01-nq-hdnd.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT