KH chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn phường Kim Tân năm 2019
Số ký hiệu văn bản 77/KH-UBND
Ngày ban hành 17/05/2019
Ngày hiệu lực 17/05/2019
Trích yếu nội dung KH chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn phường Kim Tân năm 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Phạm Thị Liễu - PCT UBND phường
Tài liệu đính kèm kh-77.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT