Tổng kết công tác Đảng và chính quyền năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Chiều ngày 04/01, Đảng ủy xã Đồng Tuyển tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chính quyền năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thuần Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; đồng chí Trần Thị Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Lào Cai.

anh tin bai

Đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2023, BCH Đảng bộ xã Đồng Tuyển đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.  Đảng ủy xã đã quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng Nhân dân; gắn việc học tập với việc phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, tập trung chỉ đạo HĐND, UBND xã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. UB MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội xã bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, để xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2023.

Cùng với xây dựng Đảng bộ vững mạnh, Đảng ủy xã Đồng Tuyển đã lãnh đạo Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, an toàn dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt bằng 173% kế hoạch thành phố; Thu Ngân sách xã ước đạt bằng 100% kế hoạch (sau điều chỉnh giao chỉ tiêu); đến hết năm 2023, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo. Xây dựng kế hoạch duy trì 19/19 tiêu chí nông thôn mới năm 2023; Thực hiện đổ bê tông 2 tuyến đường giao thông; Xã hội hóa xây dựng sân luyện tập, thể dục thể thao, sân bóng chuyền hơi, lắp dụng cụ luyện tập tại thôn Củm Hạ 1. Lắp bóng điện chiếu sáng tuyến đường Khu vực Mả Tầu - thôn Củm Hạ 2…Bên cạnh đó, Đồng Tuyển triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và được giữ vững.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2024, Đảng bộ xã Đồng Tuyển tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị (quản lý quy hoạch, quản lý quỹ đất công). Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng Dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp. Sản xuất nông - lâm nghiệp công nghệ cao.  Đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là công tác chuyển đổi số. Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân theo Quy chế số 17 của Tỉnh ủy Lào Cai về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Năm 2024, hoàn thiện các mục tiêu chưa đạt  của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, và  tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế và những kết quả đã đạt được trong năm 2023, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Trần Thị Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Lào Cai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy,  Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Lào Cai đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Đồng Tuyển đã đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh: Xã Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong tổ chức, cán bộ và Đảng viên; Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2023, chỉ đạo thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp; gắn tăng trưởng kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, đảm bảo thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu lao động; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; cải thiện, nâng cao chỉ số về sự hài lòng của Nhân dân đối với chính quyền. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Đảng các cấp, thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng cấp trên. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công trong dịp Tết Nguyên đán…

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2023

Nhân dịp này, UB Kiểm tra Trung ương đã trao tặng 02 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” năm 2023 cho 02 cá nhân; Thành ủy tặng 03 giấy khen cho cá nhân; Đảng bộ xã Đồng Tuyển  đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền năm 2023./.

 

Mai Linh
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1