Cơ quan ban hành
kế hoạch tiêm phòng đợt I cho đàn gia súc gia cầm năm 2022
Số ký hiệu văn bản 35/KH-UBND
Ngày ban hành 15/03/2022
Ngày hiệu lực 15/03/2022
Trích yếu nội dung kế hoạch tiêm phòng đợt I cho đàn gia súc gia cầm năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Trần Văn Tâm
Tài liệu đính kèm KẾ_HOACH_TIÊM_PHONG_KY_I_2020220313101250247_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT