Cơ quan ban hành
Kế hoạch thực hiện đề án Dữ liệu dân cư định dạng và xác thực điện tử
Số ký hiệu văn bản 52;KH-UBND
Ngày ban hành 08/04/2022
Ngày hiệu lực 08/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện đề án Dữ liệu dân cư định dạng và xác thực điện tử
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH 52 8t3.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT