Cơ quan ban hành
baó cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản BC: Số 103/BC-UBND
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung baó cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Cao Tiến Trung
Tài liệu đính kèm Bao_cao_6_thang_nam_2022_gui_t20220615052055773_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT