Cơ quan ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Đồng Tuyển khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 46/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2021
Ngày hiệu lực 10/03/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Đồng Tuyển khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Cao Tiến Trung
Tài liệu đính kèm Quyet_dinh_thanh_lap_cac_Ban_b20210310033824889_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT