Xã Đồng Tuyển phấn đấu tỉ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế tiếp tục đạt cao
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phù hợp và có nhiều giải pháp thực hiện linh hoạt, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Đồng Tuyển đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cán bộ y tế tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Năm 2020 toàn xã có 3894 người  tham gia BHYT tự nguyện góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85% dân số, vượt chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Năm 2021, xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHYT. Tuy nhiên, theo Quyết định số 861 ngày 4/6/2021 của Chính phủ, hiện nay trên toàn xã Đồng Tuyển không còn  thôn, khu dân cư nào thuộc vùng đặc biệt khó khăn nên tỷ lệ người tham gia BHYT sẽ giảm xuống. Để tỷ lệ người dân tham gia BHYT tiếp tục đạt cao, xã tập trung đẩy mạnh các giải pháp, trong đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến cơ sở đối với công tác BHYT; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về chính sách BHYT đến người dân; củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ thu, chi BHYT; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phấn đấu đến cuối năm 2021, toàn xã có trên 85 % dân số tham gia Bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Mai Linh
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 44
  • Trong tuần: 158
  • Tất cả: 19,565