Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 xã Đồng Tuyển
Số ký hiệu văn bản 18KH-UBND
Ngày ban hành 20/01/2024
Ngày hiệu lực 20/01/2024
Ngày hết hiệu lực 31/12/2024
Trích yếu nội dung Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 xã Đồng Tuyển
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Cao Tiến Trung
Tài liệu đính kèm ke_hoach_dieu_hanh_phat_trien_20240123081946992_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT