Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 23/BC-UBND
Ngày ban hành 13/01/2024
Ngày hiệu lực 13/01/2024
Trích yếu nội dung Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Người ký duyệt Cao Tiến Trung
Tài liệu đính kèm bao_cao_ra_soat_van_ban_qppl_k20240112025634253_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT