Xã Đồng Tuyển với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồng Tuyển  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ từ xã đến cơ sở,  góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Năm 2021, toàn xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của phong trào. Trong đó, phong trào đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo” đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0.1 % . Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nếp sống của từng cá nhân, gia đình, xã hội. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh, từng bước giảm dần các tệ nạn xã hội. Công tác xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao quần chúng trên địa bàn xã đã được triển khai tương đối đồng bộ. Việc giáo dục chính trị, truyền thống yêu nước, bồi dưỡng đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh chống các biểu hiện phi văn hóa, suy thoái đạo đức, lối sống được tổ chức thực hiện có hiệu quả gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua kết quả bình xét phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa cuối năm có 717/753 hộ được công nhận Gia đình văn hóa, đạt  95 % trên tổng số hộ;  4/5 khu đạt khu dân cư văn hóa. Toàn xã  có  08/08 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cùng với các phong trào xây dựng Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phong trào học tập, lao động sáng tạo, phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả, được phát huy, nhất là trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh cũng như mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào học tập, công tác chuyên môn nghiệp vụ, phát huy những ý tưởng sáng tạo của tập thể, cá nhân phục vụ cho học tập, lao động, sản xuất của cơ quan, đơn vị, vì mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến nay, 100 % trường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, cùng với các tổ chức chính trị xã hội, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” xã  tiếp nhận hơn 100  xuất quà với tổng số tiền trên 50 triệu đồng từ các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các hộ nghèo; tổ chức trao quà nhân các ngày lễ, tết, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn, người già neo đơn... MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của xã đã  triển khai phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào của Đoàn,  Hội, của địa phương phát động, tích cực lao động sản xuất. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid 19, phối hợp tham gia tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động như thành lập tổ trực chốt IC – 19, tổ chức  đội  tuyên truyền lưu động; tham gia ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 với số tiền hơn 10 triệu đồng; thành lập đội thanh niên xung kích tình nguyện tham gia rà soát, truy vết, hỗ trợ công tác test nhanh và tiêm phòng Covid-19 tại các điểm tiêm trên địa bàn xã; thành phố, ngoài ra còn tiêu thụ nhiều tấn nông sản cho bà con nông dân một số tỉnh bạn...

Có thể khẳng định rằng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021 trên địa bàn xã đã có những bước phát triển tích cực, nhiều mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, phát triển kinh tế, xã hội, trong bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, tổ chức thường xuyên, chất lượng, số lượng người tham gia luyện tập ngày càng được nâng cao. Nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội đã dần được người dân thực hiện có ý thức và tự giác hơn, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19. Các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư, nâng cấp ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và tập luyện của người dân. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong xã có những bước chuyển biến tích cực; an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Phong trào đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. 

Cao Tiến Trung - Xã Đồng Tuyển
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 173
  • Tất cả: 22,071